Government of Nepal

Ministry of Agricultural, Land Management and Cooperatives

Department of Agriculture

Post Harvest Management Directorate

Main Menu

News & Notices


Fiscal Year: 2074/75
1 शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना रद्द गरिएको बारे सूचना नं. ६/२०७४-०७५ View Notice
2 सार्क फण्ड अन्तर्गत सुन्तलाको उत्पादनोरान्त क्षती न्युनीकरणको लागि प्याकहाउस स्थापना गर्नको लागि अनुदान माग गर्न प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना View Notice
3 सार्क फण्ड अन्तर्गत पोष्टहार्भेष्ट ह्याण्डलिङ संरचना निर्माण तथा पूर्वाधार (प्याक–हाउस) स्थापनाको लागि अनुदान माग गर्न प्रस्ताव तयार गर्ने ढाँचा View Notice
4 पोष्टहार्भेष्ट ह्याण्डलिङ संरचना निर्माण तथा पूर्वाधार (प्याक–हाउस) स्थापनाको लागि अनुदान माग गर्न प्रस्ताव तयार गर्ने ढाँचा View Notice
5 प्याकहाउस स्थापना गर्नको लागि अनुदान माग गर्न प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि संशोधित सूचना नं. ४/२०७४/०७५ View Notice
6 फलफुल बालीको उत्पादनोरान्त क्षती न्युनीकरणको लागि प्याकहाउस स्थापना गर्नको लागि अनुदान माग गर्न प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना View Notice
7 कोदो चुट्ने मशिन खरिद को लागि सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हनको सूचना View Notice
8 सोलार ड्रायर खरिद को लागि सिलवन्दी बोलपत्र आव्हनको सूचना View Notice
Fiscal Year: 2073/74
1 एफ.एम. हरुको नाम र प्रसारण तालिका सम्बन्धी सूचना View Notice
2 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना View Notice
3 बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना View Notice
4 पोष्टहार्भेष्ट ह्याण्डलिङ संरचना निर्माण तथा पुर्वाधार (प्याक हाउस) स्थापनाको लागी अनुदान माग गर्न प्रस्ताव तयार गर्ने ढाँचा View Notice
5 निःशुल्क मेटलवीन, अलैची सुकाउने ड्रायर तथा औजार उपकरण वितरण नामावली View Notice
6 सार्क फण्ड अन्तर्गत पोष्ट हार्भेष्ट व्यवस्थापन निर्देशनालयबाट औजार उपकरण, प्लाष्टिक क्रेट अनुदान वितरण गरिएको कृषक/कृषक समुह/संस्थाको नामावली View Notice
7 पोष्टहार्भेष्ट टिभि सन्देश सम्बन्धी जानकारी View Notice
8 ल्याबस्तरिय औजार उपकरण खरिद सम्बन्धी पुनः सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना View Notice
9 सूचना प्रकाशन सम्बन्धी जानकारी View Notice
10 ल्याबस्तरिय औजार उपकरण खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउ पत्र आब्हानको सूचना View Notice
11 सार्क फण्ड अन्तर्गत सुन्तलाको उत्पादनोरान्त क्षती न्युनीकरणको लागि प्याकहाउस स्थापना गर्नको लागि अनुदान माग गर्न प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना View Notice
12 INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST: CONSULTING FIRM View Notice
13 Invitation for Expression of Interest: Individual Consultant View Notice
14 रेडियो सन्देश प्रशारण तालिका View Notice
15 मेटलविनको स्तरीकरण View Notice
16 बरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत धाख्वाको विदाई View Notice
17 हर्टिकल्चरल चेन म्यानेजमेन्टसम्बन्धी प्रशिक्षक प्रशिक्षण सम्पन्न View Notice
18 प्रथम चौमासिक समिक्षा गोष्ठी वारे सुचना View Notice
19 Hermetic Storage (Super Grain bag/PICS Bag तथा अन्य) आपुर्ति गर्ने सम्वन्धी सिलवन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना View Notice
20 मेटलबिन खरिद सम्बन्धी पुन: सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना View Notice
21 मेटलबिन खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको संशोधित सूचना View Notice
22 मेटलबिन खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउ पत्र आब्हानको View Notice
23 सूचि दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना View Notice

News & Notices